KP-1729 ครูอาชีวศึกษา เตรียมสอบ ภาค ข วิชาการศึกษา

200฿

คำอธิบาย

KP-1729   ครูอาชีวศึกษา เตรียมสอบ ภาค ข วิชาการศึกษา

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 150 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ผอ.ประยูร มังกร(ครูถัง)