KP-1723 กระทรวงการต่างประเทศ สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ใหม่ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1723  กระทรวงการต่างประเทศ  สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 259 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY