KP-1508 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กลุ่มบริหารทั่วไป

250฿

คำอธิบาย

KP-1508  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กลุ่มบริหารทั่วไป

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 231 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY