KP-1507 กรมป่าไม้ สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแลแผน (วุฒิป.ตรี) ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1507  กรมป่าไม้  สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแลแผน (วุฒิป.ตรี) ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 246 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY