KP-1502 กระทรวงการต่างประเทศ รวมข้อสอบ 900 ข้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ใหม่ล่าสุดปี 60

209฿

คำอธิบาย

KP-1502  กระทรวงการต่างประเทศ รวมข้อสอบ 900 ข้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ใหม่ล่าสุดปี 60

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 230 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ