สรุป THA 1001 (TH101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

54฿

คำอธิบาย

 

สรุป  THA 1001 (TH101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

สารบัญ

ลักษณะภาษาไทย

บทนำ ลักษณะภาษาไทย

ภาคที่ 1 เรื่องคำ

บทที่ 1 ระบบเสียงของภาษาไทย

บทที่ 2 ความหมายของคำ

ภาคที่ 2 การสร้างคำ

บทที่ 1 คำสร้างใหม่

บทที่ 2 คำเกิดใหม่

ภาคที่ 3 การสร้างประโยค

บทที่ 1 ลักษณะประโยคของไทย

บทที่ 2 การเรียงลำดับคำในประโยค

บทที่ 3 การจำแนกคำ

ภาคที่ 4 การใช้ถ้อยคำ

บทที่ 1 ราชาศัพท์

บทที่ 2 สำนวน คำพังเพย สุภาษิต

บทที่ 3 การเขียนสะกดการันต์

ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

บทนำ

บทที่ 1 คำ

บทที่ 2 ประโยค

บทที่ 3 ท่วงทำนองเขียนและกลวิธีการเขียน

บทที่ 4 การฝึกฝนเกี่ยวกับการใช้ภาษา

 

ราคา 54 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg