KP-1117 กรมสรรพากร สรุป+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1117 กรมสรรพากร  สรุป+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 233 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง