KP-1097 นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 วุฒิ ปวส. (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.)

200฿

คำอธิบาย

KP-1097 นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 วุฒิ ปวส.  (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.)

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

(พร้อมวิธีคิดอย่างละเอียด)

(ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง