KP-1093 ภาค ก. ก.พ. เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ สำนักงาน ก.พ. (ระดับ 3-4) NEW 60

200฿

คำอธิบาย

KP-1093 ภาค ก. ก.พ. เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ สำนักงาน ก.พ. (ระดับ 3-4) NEW 60

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 264 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ID group