KP-1074 ธ.ก.ส. รวมข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 พร้อมอธิบาย

230฿

คำอธิบาย

KP-1074   ธ.ก.ส.  รวมข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4  พร้อมอธิบาย

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 256 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย OPINION