KP-1000 สตง. รวมข้อสอบ 600 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (บัญชี) ใหม่ล่าสุดปี 60 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

230฿

คำอธิบาย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมข้อสอบ 600 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (บัญชี)  ใหม่ล่าสุดปี 60 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 234 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ