สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน คู่มือเตรียมสอบ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

220฿

คำอธิบาย

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  คู่มือเตรียมสอบ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)  (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

ประกอบด้วย

Δ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

¤ ความรู้ ความเข้าใจทางด้านพลังงาน

¤ ความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษ

¤ ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet

ราคา 220 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ