คู่มือเตรียมสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการเงินและบัญชี สำนักงาน ป.ป.ส. (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

299฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการเงินและบัญชี  สำนักงาน ป.ป.ส. (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2557
จำนวน: 385 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

 

ราคา 299 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ