กรมราชทัณฑ์

200฿

คำอธิบาย

กรมราชทัณฑ์

สารบัญ

ตอน ก. รวมกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

ตอน ข. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญในการปฏิบัติกับกับผู้ต้องขัง

ตอน ค. ความรู้ที่สำคัญในงานราชทัณฑ์

ตอน ง. คลังข้อสอบพร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด

บรรณานุกรม

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย บาลานซ์