สุดยอดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด ป.ป.ส. พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2559

130฿

คำอธิบาย

สุดยอดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด ป.ป.ส. พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2559

สารบัญ
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
– พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
– พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
– ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
– ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษบกิจ และสังคม

 

ราคา 130 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม