เตรียมสอบ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่) พ.ศ. 2559

190฿

คำอธิบาย

เตรียมสอบ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่) พ.ศ. 2559

สารบัญ
ส่วนที่ 1 กฎหมายอาญา
– ข้อสอบเพื่อเตรียมสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
– คำพิพากษาศาลฎีกาเพิ่มเติมที่น่าสนใจ
ส่วนที่ 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– ข้อสอบเพื่อเตรียมสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
– คำพิพากษาศาลฎีกาเพิ่มเติมที่น่าสนใจ
ส่วนที่ 3 กฎหมาย ลักษณะพยาน
– ข้อสอบกฎหมายลักษณะพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
– ข้อสอบกฎหมายลักษณะพยานตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง
– คำพิพากษาศาลฎีกาเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

ราคา 190 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเลิศปัญญาวิชาการ