รวมข้อสอบ 600 นายทหารประทวน สายงานสัสดี คำเฉลยละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 60

200฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 600 นายทหารประทวน สายงานสัสดี คำเฉลยละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครฯ
รวมข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560
ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– การใช้โปรแกรมเวิร์ด
– การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์เอกเซล
– การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อยท์
– การเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ความรู้เบื้องต้นด้าน IT
– การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ