SP-349 สรุป+ข้อสอบ ฉบับล่าสุด นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ประมวลผล

250฿

คำอธิบาย

SP-349 สรุป+ข้อสอบ ฉบับล่าสุด นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ประมวลผล

สารบัญ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจ (สตช)
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบภาษาไทย
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบภาษาไทย
– แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
– เฉลยคำตอบข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
– แนวข้อสอบ หลักการเขียนโปรแกรม
– แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– เฉลยแนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
– แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
– แนวข้อสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบระบบปฏิบัติการ
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบระบบปฏิบัติการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY