GB-220 สรุป+ข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

GB-220 สรุป+ข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก ล่าสุด

สรุปหลักชีววิทยา
ระบบนิเวศน์
โภชนาการ
– ประเภทของสารอาหาร
– คุณค่าของสารอาหารต่อร่างกาย
– การแปรสภาพอาหารของสัตว์บางชนิด
– การย่อยอาหารของคน
– การดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้ว
– การสร้างโปรตีนและแอนติบอดี้ในเลือด
การรักษาสมดุลของร่างกาย
– วิธีการป้องกันรักษาอุณหภูมิของร่างกายของสัตว์เลือดอุ่น
– การขับถ่าย
– ความผิดปกติเกี่ยวกับไต
– การลำเลียงสารในร่างกาย
– การหมุนเวียนของเลือด
– การสร้างภูมิคุ้มกัน
– พลังงานในสิ่งมีชีวิต
– การหายใจของคน
การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
– ประวัติการสืบพันธุ์
– วงจรชีวิตแบบสลับ
– การสืบพันธุ์แบบอาศัยของสัตว์
– การปฏิสนธิ
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส
ฮอร์โมน
การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
วิวัฒนาการ
วิธีการเกิด
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชา ชีววิทยา

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง