เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ พนักงานสอบสวน นายร้อยตำรวจ 59 บุคคลภายนอก วุฒิป.ตรี นิติศาสตร์

259฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ พนักงานสอบสวน นายร้อยตำรวจ 59 บุคคลภายนอก วุฒิป.ตรี นิติศาสตร์

สารบัญ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความสามารถทั่วไป
– ภาษาไทย
2. ภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– ภาษาอังกฤษ
– ประมวลกฎหมายอาญา
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา
– กฎหมายลักษณะพยาน
– พระราชบัญญัติวิธีราชการปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G