SP-342 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ตำรวจ ข้อสอบแนวใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-342 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ตำรวจ ข้อสอบแนวใหม่ล่าสุด

สารบัญ
ชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• ส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• ตำแหน่งหลักข้าราชการตำรวจ
• ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
• ยศ
• ตำแหน่ง
• บุคคล
• ผู้กระทำผิด
• คำศัพท์เกี่ยวกับสายตรวจ
• อาวุธ/อุปกรณ์
• อาชญากรรม
• ศัพท์กฎหมาย
• การสืบสวนสอบสวน
• ข้อมูล ในเอกสาร
• รูปพรรณสัณฐาน
ป้ายจราจร
• ป้ายบังคับ
คำสนทนา / บทสนทนา
คำศัพท์เกี่ยวกับ ชื่อ ประเทศ เชื้อชาติ และภาษาเพิ่มเติม
การทักทาย และการแนะนำตัวเอง การกล่าวลา
• การทักทาย การแนะนำตัว
• การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน
• การกล่าวขอบคุณ
• ตัวอย่างบทสนทนา
• การกล่าวคำขอโทษ
• การเสนอความช่วยเหลือ
• การขอร้องอย่างสุภาพ
• สรุปคำศัพท์ สำนวนการตอบรับและปฏิบัตการขอร้อง การถามทิศทางและบอกเส้นทาง
• การบอกทาง
• สำนวนที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้รถประจำทาง
• สรุปสำนวนการตอบที่เกี่ยวกับทิศทาง
การสอบถามข้อมูล
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานาการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของตำรวจ
• การสอบถามเกี่ยวกับการจราจรและอุบัติเหตุ
• การสอบถามคนขับที่ได้รับบาดเจ็บ
• การสอบถามบัตรประชาชน
• การสอบถามพยานบุคคล
• การสอบถามผู้ต้องหา
• การอธิบายรูปพรรณผู้ต้องสงสัย
• คำามที่ผู้ต้องสงสัยมักจะถาม
• การแจ้งข้อกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติของตำรวจ
คำศัพท์ 88
แนวข้อสอบการสนทนา
แนวข้อสอบ : คำศัพท์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ : คำศัพท์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ : คำศัพท์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ : คำศัพท์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ : คำศัพท์ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ : คำศัพท์ ชุดที่ 6
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY