SP-330 สรุป+ข้อสอบ กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-330 สรุป+ข้อสอบ กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ความรู้กฟภ. การไไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– ความภนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– เฉลยคำตอบพร้อมอธิบายความถนัดทางเชาว์ปัญญา
– รูปภาพมิติสัมพันธ์แบบต่างๆ
– แนวข้อสอบความถนัดการใช้เหตุผลด้านถ้อยคำหรือภาษา
– ความสามารถด้านเหตุผลและการคิดวิเคราะห์
– เฉลยคำตอบพร้อมอธิบายความสามารถด้านเหตุผล และการคิดวิเคราะห์
– ความถนัดทางด้านภาษา
– การใช้เหตุผลทางภาษา
– คำหรือข้อความที่ทำให้ถูกต้อง
– คำที่มีความหมายตรงกัน
– ข้อความที่ไม่เข้าพวก
– คำที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคำที่กำหนด
– แบบทดสอบความถนัด
– แนวข้อสอบวัดความถนัด (Aptitude Test)
– ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบพร้อมอธิบายตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY