SP-317 สรุป แนวข้อสอบล่าสุด นักบัญชี การเคหะแห่งชาติ วุฒิป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-317 สรุป แนวข้อสอบล่าสุด นักบัญชี การเคหะแห่งชาติ วุฒิป.ตรี

สารบัญ 
– การเคหะแห่งชาติ
– ประวัติความเป็นมา การเคหะแห่งชาติ
– พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
– พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
– มาตรฐานการบัญชี
– ความรู้เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้
– งานบัญชีลูกหนี้
– ระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือ
– ความรู้เกี่ยวกับบัญชีบริหาร
– งานบัญชีบริหาร
– ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร
– ระบบบัญชี
– แนวข้อสอบเข้า การเคหะแห่งชาติ (กคช.)
– แนวข้อสอบ ตำแหน่ง : นักบัญชี

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY