รวมข้อสอบ 600 ข้อ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐาน การรถไฟแห่งประเทศไทย (ใช้สอบทุกตำแหน่ง) ใหม่ล่าสุดปี 2559

185฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 600 ข้อ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐาน การรถไฟแห่งประเทศไทย (ใช้สอบทุกตำแหน่ง) ใหม่ล่าสุดปี 2559

สารบัญ
– ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบ
– รวมข้อสอบ 600 ข้อ วิชาความรู้ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ทั่วไป
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
1. ความเข้าใจภาษา
– แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
– แบบที่ 2 บทความ
2. การใช้ภาษา
– แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
– แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
– แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
– แบบที่ 5 หลักภาษาไทย
ส่วนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
– แบบตัวเลือก
– แบบเลือกข้อผิด
– แบบถอดความหรือความเข้าประโยค
– แบบ Reading Comprehesion
– แบบ Vocabulary
ส่วนที่ 4 วิชาความรู้ทั่วไป (ด้านแรงงานสัมพันธ์)
เฉลยข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

 

ราคา 185 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ