สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ นักพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

165฿

คำอธิบาย

สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ นักพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

สารบัญ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2553
– พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
– นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ

 

ราคา 165 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม