GB-216 สรุป+เก็งข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน กองทัพไทย ก+ข วุฒิป.ตรี เล่มเดียวครบ

280฿

คำอธิบาย

GB-216 สรุป+เก็งข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน กองทัพไทย ก+ข วุฒิป.ตรี เล่มเดียวครบ

สารบัญ
– ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย
– วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย
– ค่านิยมหลัก นโยบายทั่วไปกองบัญชาการกองทัพไทย
– จำนวนและการดำเนินการ
– เซต
– การให้เหตุผล
– สถิติเบื้องต้น
– ความน่าจะเป็น
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบคณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบ อธิบายวิธีทำอย่างละเอียด
– แนวข้อสอบ วิชา ภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ
– การอ่าน (Reading)
– แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยแนวคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ คสช.
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้หลักบัญชีเบื้องต้น
– สรุปถาม-ตอบประเด็นปัญหาเรื่อง กฎหมายภาษีและอากรปี 2558
– ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์
– คำถามท้ายบท
– เฉลยคำถามท้ายบท
– แนวข้อสอบ หลักการบัญชี
– แนวข้อสอบ การบัญชีการเงิน
– แนวข้อสอบ การบัญชีภาษีอากร
– แนวข้อสอบ การบัญชีขั้นสูง
– แนวข้อสอบ วิชาเศรษฐศาสตร์

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง