SP-286 ชุดเจาะข้อสอบ พื้นฐานความรู้ทั่วไป กองทักอากาศ

250฿

คำอธิบาย

SP-286 ชุดเจาะข้อสอบ พื้นฐานความรู้ทั่วไป กองทักอากาศ

สารบัญ
– เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1(พร้อมเฉลยคำตอบ)
– โจทย์เกี่ยวกับเซท
– เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– ข้อสอบอนุกรมตัวเลข
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– เจาะข้อสอบ วิชภาษาไทย ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
– เจาะข้อสอบ วิชภาษาไทย ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– เจาะข้อสอบ วิชภาษาไทย ชุดที่ 3
– เฉลยคำตอบ
– เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 (พร้อมคำตอบ)
– เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– เฉลยคำตอบ
– เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
– เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (พร้อมเฉลยคำตอบ)
– เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (พร้อมเฉลยคำตอบ)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY