CA-233 สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

คำอธิบาย

CA-233 สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบบทสนทนาทั่วไป
– สรุปความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ Microsoft Excel
– สรุปความรู้พื้นฐานของ Microsoft Office PowerPoint
– แนวข้อสอบ Microsoft Powerpoint
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์
– ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี