BC-8064 คู่มือ+ข้อสอบ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

250฿

คำอธิบาย

BC-8064 คู่มือ+ข้อสอบ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารองค์กร
– สรุปประเด็นแนวข้อสอบ ถาม-ตอบ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม
ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดแผนและการเขียนโครงการ
– แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 1-ชุดที่ 14
– เจาะแนวข้อสอบถาม-ตอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารองค์การ ชุดที่ 1-ชุดที่ 4
– เจาะแนวข้อสอบการบริหารองค์การ ชุดพิเศษ 1
– เจาะแนวข้อสอบการบริหารองค์การ ชุดพิเศษ 2
– เจาะแนวข้อสอบการวางแผนและการเขียนโครงการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER