คู่มือสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ครบถ้วนข้อสอบ ภาค ก+ ภาค ข

333฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ครบถ้วนข้อสอบ ภาค ก+ ภาค ข

สารบัญ
ภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
-ข้อสอบเก่าวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
-ข้อสอบวิชาความรู้ความสามารททั่วไป ชุดที่ 1
-ข้อสอบวิชาความรู้ความสามารททั่วไป ชุดที่ 2
-ข้อสอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ

 

ภาค ข (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)
-วิชาการใช้ภาษาต่างประเทศ
-ข้อสอบเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ
-ข้อสอบย่อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ
-ข้อสอบแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
-ข้อสอบแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

 

วิชาความรู้สำหรับนักการทูต
-ข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 1
-ข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 2
-ข้อสอบองค์การระหว่างประเทศ
-ข้อสอบกฎหมายระหว่างประเทศ ชุดที่ 1
-ข้อสอบกฎหมายระหว่างประเทศ ชุดที่ 2
-ข้อสอบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

ส่วนเสริมพิเศษ
-องค์การระหว่างประเทศ
-เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ
-สรุปศัพท์การทูตและนโยบายต่างประเทศ
-สุนทรพจน์นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและนโยบายต่างประเทศ (Eng)
-สุนทรพจน์นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและนโยบายต่างประเทศ (Thai)
-Best Articles for Diploma

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการคุณภาพ