รวมข้อสอบ 800 ข้อ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี 60

200฿

รวมข้อสอบ 800 ข้อ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี 60

พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2560
จำนวน: 208 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

Scroll to Top