CA-211 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมศุลกากร พร้อมเฉลย หลักสูตรใหม่

250฿

CA-211 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมศุลกากร พร้อมเฉลย หลักสูตรใหม่

สารบัญ
– ประวัติกรมศุลกากร
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ คสช.
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมุศลกากร
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานศุลกากรด้านการค้าระหว่างประเทศ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษ
• ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการบัญชี
– สรุปหลักการบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี
– งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน ชุดที่ 3

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top