คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

200฿

คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

สารบัญ 

– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับวิชา ภาษาไทย

– แนวข้อสอบ สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ความรู้รอบตัวทางภาษาไทย

– การใช้ภาษา

– แนวข้อสอบคำราชาศัพท์

– แนวข้อสอบคำนาม คำสรรพนาม คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสมาส

– คำสันธาร คำอุทาน คำซ้อน คำประสม การสะกดคำ การใช้คำและกลุ่มคำ

– แนวข้อสอบ ประโยค ประโยคสมบูรณ์ ประโยความรวม

– ประโยความซ้อน ประโยคกำกวม

– แนวข้อสอบ การอ่าน การเขียนคำ การผันเสียงวรรณยุกต์ ลักษณะนาม ฯลฯ

Scroll to Top