CD-ROM เนื้อหา+ข้อสอบ ธ.ก.ส.ตำแหน่งปฏิบัติการธุรกิจ ปฏิบัติการการเงิน (BR)

200฿

คำอธิบาย

CD-ROM เนื้อหา+ข้อสอบ ธ.ก.ส.ตำแหน่งปฏิบัติการธุรกิจ ปฏิบัติการการเงิน (BR)

สารบัญ

– สรุปความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส
– สรุปความรู้เกี่ยวกับการบริหารการตลาด
– สุปความรู้เกี่ยวกับบัญชี งบการเงิน สถาบันเงิน
– สรุปความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
– สรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาตร์
– แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์ ความละเอียดแมนยำ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
– แนวข้อสอบภาษาไทย
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

 

 

จัดทำโดย…ชมรมบัณฑิตรามคำแหง