BC-8029 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) กระทรวงสาธารณสุข

230฿

BC-8029 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) กระทรวงสาธารณสุข  

สารบัญ

 

– ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ

– ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

– ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

– ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพ

– ความรู้เกี่ยวกับนิติเวชและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

– เจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 1

– เจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 2

Scroll to Top