SP-182 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ

250฿

คำอธิบาย

SP-182 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ  

สารบัญ

 

ตอนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

ตอนที่ 2 ความละเอียดแม่นยำ

ตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง