เจาะข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ

250฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ  

เนื้อหา

สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น