เจาะข้อสอบ 1,200 ธ.ก.ส. พนักงานการเงิน 59 ครบทุกเนื้อหา

199฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,200 ธ.ก.ส. พนักงานการเงิน 59 ครบทุกเนื้อหา

สารบาญ
ความสามารถทางด้านภาษา
– สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความสั้น
– สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความยาว
– รวมแนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
– แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ Conversation
– แนวข้อสอบ Reading
– แนวข้อสอบ Structure Sentence
– แนวข้อสอบ Grammar
– แนวข้อสอบ Vocabulary
ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
• มิติสัมพันธ์
• ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
• การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
• ความสามารถทางด้านภาษา

ราคา 199 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G