คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น (ฉบับล่าสุด) อบจ., เทศบาล, อบต.

200฿

คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น (ฉบับล่าสุด) อบจ., เทศบาล, อบต.  

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

– หมวดทั่วไป

– หมวดเทศบาล

– หมวดสำนักปลัดเทศบาล

– หมวดกองวิชาการและแผนงาน

– หมวดการคลัง ฯลฯ

 

ภาคภาษาไทย

– ภาษาไทย

– คำที่มักอ่านผิด

– คำราชาศัพท์ที่ควรทราบ

– การใช้ถ้อยคำสำหรับพระสงฆ์

– สำนวน ฯลฯ

 

ภาคผนวก

– พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 – 2552

– พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 – 2552

– พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 – 2552

Scroll to Top