กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ (ชุดเก็งข้อสอบ)

250฿

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ (ชุดเก็งข้อสอบ) 

สารบัญ

– การวิเคราะห์นโยบายและแผน

– Swot Analy การวิเคราะห์จุดอ่อน

– จุดแข็ง

– การวางแผน

– การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ นโยบายสาธารณะ

– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุดที่ 1 – แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุดที่ 2 – แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุดที่ 3 – ความหมายของภาวะผู้นำ

– แนวข้สอบภาวะผู้นำ

– การทำงานเป็นทีม ฯลฯ

 

Scroll to Top