SG-127 สรุปสูตรย่อท่องจำ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป

290฿

สรุปสูตรย่อท่องจำ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป

สรุปสูตรย่อท่องจำ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป เข้มทุกเนื้อหา ตรงทุกประเด็น ชุดปรับปรุงล่าสุด ประกอบด้วย ข้อสอบปีล่าสุด เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการ

ผู้เขียน ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต (เป้)

สารบัญ

วิชา ความสามารถทั่วไป

1. อนุกรม

2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

4. การวิเคราะห์สดมภ์

5. อุปมาอุปไมย

6. การสรุปความจากเงื่อนไขสัญลักษณ์

7. ข้อความแบบสอดคล้องและแบบไม่สอดคล้อง

8. ข้อความแบบสอดคล้องและแบบไม่สอดคล้อง วิชา ภาษาไทย

1. การวิเคราะห์บทความสั้น

2. การวิเคราะห์บทความยาว

3. การเรียงข้อความ

4. การใช้คำให้ถูกความหมาย

5. ข้อความบกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา วิชา ภาษาอังกฤษ

1. Grammar / Structure

2. Conversation / Dialog

3. Reading

4. Letter

5. Vocabulary

Scroll to Top