GB-126 รวมแนวข้อสอบเก่า ก.พ. 3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

250฿

GB-126 รวมแนวข้อสอบเก่า ก.พ. 3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

สารบัญ

– แนวข้อสอบเก่า ก.พ. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) [ข้อสอบ 1-85] – แนวข้อสอบเก่า ก.พ. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) [ข้อสอบ 1-85] – แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 1 (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
– แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 2 (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
– แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 3 (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
– แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 4 (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
– แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 5 (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
– แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 6 (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

Scroll to Top