คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก (เล่ม3) ความรู้ความสามารถทั่วไป

250฿

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก (เล่ม3) ความรู้ความสามารถทั่วไป

สารบัญ
– ขงเบ้งวางกลยุทธ์ “รบร้อยบ่มิพ่าย”
– เรื่องเล่าก่อนออกรบ
– เทคนิคพิชิต ภาคตัวเลขและเหตุผล
– เทคนิคพิชิต ภาษาไทย
– แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาคควาสามารถด้านตัวเลขชุดที่ 1
– เฉลย แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาคควาสามารถด้านตัวเลขชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาคควาสามารถด้านตัวเลขชุดที่ 2
– เฉลย แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาคควาสามารถด้านตัวเลขชุดที่ 2
– แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาคควาสามารถด้านตัวเลขชุดที่ 3
– เฉลย แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาคควาสามารถด้านตัวเลขชุดที่ 3
– แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาคควาสามารถด้านตัวเลขชุดที่ 4
– เฉลย แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาคควาสามารถด้านตัวเลขชุดที่ 4
– กลยุทธ์ เทคนิค ความสามารถด้านตัวเลข
– เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ภาคภาษาไทย ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ภาคภาษาไทย ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ภาคภาษาไทย ชุดที่ 3

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย อ. วิรัตน์ ผดุงชีพ (ขงเบ้งแห่งอุษาคเณย์)

Scroll to Top