คัมภีร์เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ภาคก วิวชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

285฿

คัมภีร์เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ภาคก วิวชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

สารบัญ
– มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
– มาตรฐานความรู้และประสอบการณ์วิชาชีพ
– มาตรฐานความรู้
– ประสบการณ์วิชาชีพ
– มาตรฐานการปฏิบัติงาน
– มาตรฐานการปฏิบัติตน
– จรรยาบรรณวิชาชีพครู
– วินัยและการรักษาวินัย
– วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และค่านิยม
– อุดมการณ์ของครู
– สมรรถนะ Competency
– รวมแนวข้อสอบคัดเลือกข้าราชการครู

 

ราคา 285 บาท
จัดทำโดย ครู ถัง

Scroll to Top