ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา ครูผู้ช่วย ความประพฤติการปฏิบัติของวิชาชีพครู

200฿

ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา ครูผู้ช่วย ความประพฤติการปฏิบัติของวิชาชีพครู

สารบัญ
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
– ความสำคัญของการมีวินัยในตนเอง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการมีวินัยและการรักษาวินัย
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
– วินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
– ความหมายของค่านิยม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยกับมาตรฐานวิชาชีพ
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
– ความหมายความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
– ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพครู

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top