Sale!

BC-7158 เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง

Original price was: 260฿.Current price is: 240฿.

เจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ

BC-7158  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง

สารบัญ

êประวัติประวัติความเป็นมา


*
สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA CORE VALUE)


*
ความถนัดเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

                –  เจาะข้อสอบรวม 226 ข้อ


*
ภาษาอังกฤษ

                –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

                –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

                –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.


ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์

                –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

                –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

                –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

                –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.

Scroll to Top