,

เจาะข้อสอบจากสนามจริง ก.พ.3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

250฿

เจาะข้อสอบจากสนามจริง ก.พ.3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

เจาะข้อสอบจากสนามจริง ก.พ.3 ประเภทวิชาการ รัดับปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ

เจาะข้อสอบ ก.พ. ความสามารถทั่วไป
ชุดที่ 1 เจาะข้อสอบ ก.พ. การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษและการสรุปความ
เฉลย ชุดที่ 1 เจาะข้อสอบ ก.พ. การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษและการสรุปความ
ชุดที่ 2 เจาะข้อสอบ ก.พ. การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ
เฉลย ชุดที่ 2 เจาะข้อสอบ ก.พ. การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ
ชุดที่ 3 เจาะข้อสอบ ก.พ. การตีความจากบทความสั้นๆ
เฉลย ชุดที่ 3 เจาะข้อสอบ ก.พ. การตีความจากบทความสั้นๆ
ชุดที่ 4 เจาะข้อสอบ ก.พ. การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ
เฉลย ชุดที่ 4 เจาะข้อสอบ ก.พ. การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ
ชุดที่ 5 เจาะข้อสอบ ก.พ. การใช้คำและกลุ่มคำ
เฉลย ชุดที่ 5 เจาะข้อสอบ ก.พ. การใช้คำและกลุ่มคำ
ชุดที่่ 6 เจาะข้อสอบ ก.พ. รวมหลักภาษา
เฉลย ชุดที่ 6 เจาะข้อสอบ ก.พ. รวมหลักภาษา
ชุดที่ 7 เจาะข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษอังกฤษ
เฉลย ชุดที่ 7 เจาะข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

Scroll to Top