Sale!

BC-6670 คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม.

Original price was: 250฿.Current price is: 225฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

BC-6670  คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ


*พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

              –  แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*พระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ.
2518 และแก้ไขเพิ่มเติม

               –  แนวข้อสอบ พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*งานช่างรังวัด

งานช่างเขียนแบบ


*การออกแบบ และการกำหนดรายการ
       


*งานถอดแบบ และประเมินราคา


*การควบคุมงานก่อสร้าง


*การวางแผนงานโครงการก่อสร้าง


*การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


*การระบายน้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ


*การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป

               –  แนวข้อสอบ นายช่างโยธา

Scroll to Top