ฺBC-5611 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง

260฿

มีเนื้อหา พระราชกำหนด และเจาะข้อสอบในภาคสนามสอบ

ฺBC-5611  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง

ประกอบด้วยเนื้อหา และพระราชกำหนด พร้อมเจาะข้อสอบ

*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการและการประมง

*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านประมงน้ำจืด ประมงชายฝั่งและประมงทะเล

*  งานด้านประมงน้ำจืด ประมงชายฝั่ง และประมงทะเลของประเทศไทย

*  การทำประมงน้ำจืด

*  การทำประมงทะเล

*  การประมงชายฝั่งหรือประมงพื้นบ้าน

*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

*  พระราชกำหนดการประมง  พ.ศ. 2558

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประมง ชุดที่ 1

*  เจาะข้อสอบในสนามสอบ ชุดที่ 2

*  เจาะข้อสอบในสนามสอบ  ชุดที่ 3

*  แนวข้อสอบจากกรมประม

*  แนวข้อสอบข้อเขียน

*  เจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 4

*  เจาะข้อสอบพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

 

 

Scroll to Top