ฺBC-5024 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1-2

270฿

ฺBC-5024 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1-2

รหัสสินค้า: ฺBC-5024 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1-2 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

ฺBC-5024 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1-2  อนุปริญญษ ปวช ปวส

 

ในเล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา คือ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ และพร้อมข้อสอบภาคสนาม เป็นเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วิชาภาษาไทย

-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 6
-ปูพี้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 7
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

ส่วนที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป (ภาคคำนวณ การวิเคราะห์เหคุและผล)

-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8


ส่วนที่ 3 เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม

-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 4
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 5

ส่วนที่ 4 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
– เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)
– ภาคการสนทนาภาษาอังกฤษ (conversation)
– ภาคคำศัพท์ (vocabulary)
– ภาคการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
–  เจาะแนวข้อสอบรวมภาคสนาม  ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบรวมภาคสนาม  ชุดที่ 2
–  เจาะแนวข้อสอบรวมภาคสนาม  ชุดที่ 3

ราคา พิเศษ 270 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top